اینترکام صنعتی

26آگوست 2018
اینترکام صنعتی

اینترکام صنعتی یک سیستم ارتباط صوتی دو سیه یا چند سویه است که قابلیت های زیادی را در دل خود به عنوان ابزار ارتباطی معرفی کرده است. این امکان با نصب ایستگاه های ارباطی در سطح پلنت محقق می شود. سیستم اینترکام صنعتی با سیستم پیجنگ صنعتی و انتشار آلارم (PAGA) محقق می شود و […]